HSB:s Bostadsrättsförening Ramunder i Söderköping

Östergötlands län

Information

725000-2560 är organisationsnummer för bolaget HSB:s Bostadsrättsförening Ramunder i Söderköping. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB:s Bostadsrättsförening Ramunder i Söderköping är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Söderköping som är den kommunen som HSB:s Bostadsrättsförening Ramunder i Söderköping finns i.

HSB:s Bostadsrättsförening Ramunder i Söderköping har varit registrerat sedan 1943-11-22 och det finns flera bolag i Östergötlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB:s Bostadsrättsförening Ramunder i Söderköping så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB:s Bostadsrättsförening Ramunder i Söderköping är och det finns flera bolag i Söderköping som också är .

Firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Ramunder i Söderköping är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Appelgren, Marianne Elisabet -Nilsen, Leena Marjatta -Palmqvist, Evy Maj-Britt -Petersson, Tommy Edvin

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Ramunder i Söderköping så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden, samt att främja studie- och fritidsverksamhet inom före- ningen.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB:s Bostadsrättsförening Ramunder i Söderköping och det är Appelgren, Marianne Elisabet som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsen, Leena Marjatta som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmqvist, Evy Maj-Britt som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Tommy Edvin som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Karl Torsten Bo som är född 1939 och har titeln Suppleant,