HSB:s Bostadsrättsförening Gillet i Söderköping

Östergötlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB:s Bostadsrättsförening Gillet i Söderköping vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Söderköping så är HSB:s Bostadsrättsförening Gillet i Söderköping ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Östergötlands län så finns det ännu fler.

Söderköping arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Söderköping och i Östergötlands län. Redan 1949-12-30 så skapades HSB:s Bostadsrättsförening Gillet i Söderköping och bolaget är har ej F-skattsedel.

HSB:s Bostadsrättsförening Gillet i Söderköping är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2002-08-05

725000-2586 är organisationsnummret för bolaget som finns i Söderköping.

Just nu är HSB:s Bostadsrättsförening Gillet i Söderköping och det finns många bolag som är i Östergötlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Gillet i Söderköping så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Karl Erik Gunnar -Flodin, Karl Johnny Börje -Forsell, Mats Roland -Nilsson, Rolf Alvar

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB:s Bostadsrättsförening Gillet i Söderköping är Eriksson, Karl Erik Gunnar som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Flodin, Karl Johnny Börje som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsell, Mats Roland som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Rolf Alvar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Zander, Johan Birger Iwo som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Bo Jörgen Yngve som är född 1964 och har titeln Suppleant.