Skärgårdsentreprenörerna i Östergötland ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Söderköping och Skärgårdsentreprenörerna i Östergötland ekonomisk förening är ett av dem. Östergötlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Skärgårdsentreprenörerna i Östergötland ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Skärgårdsentreprenörerna i Östergötland ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Skärgårdsentreprenörerna i Östergötland ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 2003-10-16. Det finns flera olika verksamheter i Östergötlands län som är ett stort län. Söderköping där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Skärgårdsentreprenörerna i Östergötland ekonomisk förening ska trivas.

I Söderköping så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ett förbättrande av den mindre passagerarbåts- trafiken med tillhörande kringnäringar. den ska verka för att utveckla och strukturellt förbättra turlinjerna i skärgården. föreningen ska administrera ett trafiksystem, där föreningens medlemmar ska deltaga genom att framföra sina fartyg i trafik- systemet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Skärgårdsentreprenörerna i Östergötland ekonomisk förening inte är momsregistrerat.

Idag är Skärgårdsentreprenörerna i Östergötland ekonomisk förening och det finns flera verksamheter som är det idag i Söderköping.

Vill man komma i kontakt med Skärgårdsentreprenörerna i Östergötland ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter var för sig..

De som är på något sätt har med Skärgårdsentreprenörerna i Östergötland ekonomisk förening är Bergström, Erik Håkan som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Karl Gunnar som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Göran Inge som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosenbaum, Johan Olle Ludvig som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Skärgårdsentreprenörerna i Östergötland ekonomisk förening har 769610-0549 som sitt organisationsnummer.