Finnö Brygga, ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

Finnö Brygga, ekonomisk förening hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Söderköping som är den kommunen där Finnö Brygga, ekonomisk förening finns. I Söderköping så finns det många olika Ekonomisk förening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Finnö Brygga, ekonomisk förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har ej F-skatt. Finnö Brygga, ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Finnö Brygga, ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Slättö , 615 93, Valdemarsvik men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 073-0324716.

Söderköping arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Finnö Brygga, ekonomisk förening har idag 769612-9886 som sitt organisationummer.

Firman tecknas förutom av styrelsen, av Ulf Käcker och Jan Carlsson, två i förening. är den som för stunden ansvarar för Finnö Brygga, ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och deltagande i verksamheten genom att: * Föreningen initierar, startar,driver och utvecklar företagsverksamhet inom Södra Finnö och till Börrum. Verksamhetens inriktning är i första handkonferens kursverksamhet pensionat, restaurang, pub och café samtbokningscentral service, detta i syfte att genom verksamheten skapa permanenta arbetstillfällen och utveckla näringslivet i bygden. * Föreningen ska stimulera till och samordna fortlöpande kompetensutveckling av medlemsföretagen och deras medarbetare samt lokalbefolkningen för att härigenom skapa goda förutsätt- ningar för utveckling i Södra Finnö med omnejd och hög kompetens inomföretagen arbetskraften. * Föreningen kan bedriva projektverksamhet i samverkan eller i egen regi i enlighet med verksamhetsinriktningen. * Föreningen äger rätt att utveckla och underhålla nätverk av intressenter som ligger inom föreningens verksamhetsintresse och för att underlätta kommunikation med dessa grupper. * Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

I Finnö Brygga, ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Arvidsson, Gunnar Erik Axel som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Jan Roland som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Käcker, Pia Anne-Katherine som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Käcker, Ulf Gustav som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Stober, Karl Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomqvist, Jan-Crister Arthur som är född 1944 och har titeln SuppleantSvensson, Ingrid Christina som är född 1946 och har titeln Suppleant, .