S M Entreprenad Aktiebolag

Östergötlands län

Information

S M Entreprenad Aktiebolag hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Söderköping som är den kommunen där S M Entreprenad Aktiebolag finns. I Söderköping så finns det många olika Aktiebolag och i Östergötlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. S M Entreprenad Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket S M Entreprenad Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. S M Entreprenad Aktiebolag har funnits sedan och 1976-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till S M Entreprenad Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Högmarksv. 2, 614 92, Söderköping men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0121-13070.

Söderköping arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är S M Entreprenad Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

S M Entreprenad Aktiebolag har idag 556193-9215 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Karlsson, Lars Emanuel Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för S M Entreprenad Aktiebolag

Bolaget skall utföra entreprenader inom anläggningsbranschen samt bedriva handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva finansieringsrörelse, dock icke sådan rörelse som avses i lag om bankrörelse eller lag om kredigaktiebolag, samt därmed förenlig verksamhet.

I S M Entreprenad Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ljung, Senja Maria som är född 1960 och har titeln Extern VD, Karlsson, Lars Emanuel som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hermelin, Dag Robert som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Julia Charlotta Larsdotter som är född 1988 och har titeln Suppleant, Samuelsson, Björn Åke som är född 1951 och har titeln Revisor, Reventia som är född och har titeln Revisor.