Söderköpings Glas & Metallmontage AB

Östergötlands län

Information

Söderköpings Glas & Metallmontage AB är ett av många företag som finns i Söderköping. Det är nämligen den kommunen som Söderköpings Glas & Metallmontage AB finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Söderköpings Glas & Metallmontage AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Söderköpings Glas & Metallmontage AB som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1991-09-12. Men sedan 1991-01-01 så har Söderköpings Glas & Metallmontage AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Alviksg. 2, 614 32, Söderköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Söderköpings Glas & Metallmontage AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0121-21140.

Söderköping arbetar för att företag som Söderköpings Glas & Metallmontage AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Söderköpings Glas & Metallmontage AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Östergötlands län.

Bolaget skall bedriva glasmästeri, tillverka och sälja aluminiumprodukter som är att hänföra till glasmästeribranschen, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Söderköpings Glas & Metallmontage AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Söderköpings Glas & Metallmontage AB och det är följande personer, Sköld, Sven Åke Ingvar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Sköld, Ingrid Margareta som är född 1944 och har titeln Suppleant, Björkholm, Karl Axel Roger som är född 1951 och har titeln Revisor, Roger Björkholms Revisionsbyrå som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Söderköpings Glas & Metallmontage AB är 556431-6205.