Ramunderstaden Aktiebolag

Östergötlands län

Information

I Söderköping finns det ett Aktiebolag som heter Ramunderstaden Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar Ramunderstaden Aktiebolag i Östergötlands län. Söderköping är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Ramunderstaden Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Östergötlands län.

Sedan 1992-08-26 så har Ramunderstaden Aktiebolag varit registrerat och sedan 1993-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Ramunderstaden Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Söderköping.

Vill man komma i kontakt med Ramunderstaden Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Hamrag. 1, 614 31, Söderköping. Vi ni istället prata med Ramunderstaden Aktiebolag så kan ni göra det på 0121-19600.

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Söderköpings kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, andra lägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget skall vidare ombesörja förvaltningen och skötseln av kommunens fasta egendom som överlämnas att utföras av bolaget.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Olsson, Ulf Torbjörn som är född 1968 och har titeln Extern VD, Hermelin, Dag Robert som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Karlström, Hans Peter som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Bo Alvar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Margareta Kristina som är född 1956 och har titeln Suppleant, Jakobsson, Ronald Georg som är född 1942 och har titeln SuppleantKarlberg, Thomas Jan Eric som är född 1952 och har titeln Suppleant, Carelind, Laila Linnea Elisabeth som är född 1956 och har titeln Revisor, Gunnarsson, Stig Arne Robert som är född 1950 och har titeln RevisorssuppleantBrusman, Leif Åke Lennart som är född 1946 och har titeln LekmannarevisorLindqvist, Kjell Josef som är född 1938 och har titeln LekmannarevisorPalm, Anders Kristoffer som är född 1933 och har titeln LekmannarevisorJohansson, Ulla Charlotta som är född 1952 och har titeln LekmannarevisorssuppleantLindell, Göran Thord Axel som är född 1937 och har titeln LekmannarevisorssuppleantKPMG AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hermelin, Dag Robert -Karlström, Hans Peter -Olsson, Ulf Torbjörn -Pettersson, Bo Alvar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Ramunderstaden Aktiebolag har 556450-5898 som sitt organisationsnummer.