Luvata Söderköping AB

Östergötlands län

Information

556668-0657 är organisationsnummer för verksamheten Luvata Söderköping AB. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Luvata Söderköping AB är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Söderköping som är den kommunen som Luvata Söderköping AB finns i.

Luvata Söderköping AB har varit registrerat sedan 2004-10-12 och det finns flera verksamheter i Östergötlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 2005-05-26 vill man istället veta hur det står till med momsen för Luvata Söderköping AB så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2005-05-19.

Luvata Söderköping AB är Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter i Söderköping som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Luvata Söderköping AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Leesi, John Peter -Wahlroos, Hannu Kalevi Firman tecknas i förening av -Björk, Ulrika Kristina -Olsson, Roul Michael

Vill ni komma i kontakt med Luvata Söderköping AB så kan ni göra det på telefon genom 0121-19100 eller genom brev på följande adress:
Industrig. 2, 614 30, Söderköping

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet: att för egen eller annans räkning tillverka och försälja appa- rater och anläggningar för uppvärmning, värmeåtervinning, kyl- ing och ventilation samt idka konsulterande verksamhet i samband härmed. att äga och förvalta aktier och andelar i företag som bedriver under ovan nämnd verksamhet. att förvärva och förvalta aktier och andelar i annat svenskt eller utländskt företag, samt att driva annan med förestående verksamhetsgrenar förenlig rörelse.

Det finns olika personer som har en koppling med Luvata Söderköping AB och det är Björk, Ulrika Kristina som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Wahlroos, Hannu Kalevi som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Olsson, Roul Michael som är född 1967 och har titeln Vice VD, Wahlroos, Hannu Kalevi som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Leesi, John Peter som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Björn, Hans Gunnar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantPettersson, Ola Lennart som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Olsson, Roul Michael som är född 1967 och har titeln Suppleant, Berger, Ulf Roger som är född 1963 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantKPMG AB som är född och har titeln RevisorKjellström, Lars Sven Ivar som är född 1948 och har titeln Huvudansvarigrevisor