Bernd Carlsson Fastigheter AB

Östergötlands län

Information

I Söderköping finns det ett Aktiebolag som heter Bernd Carlsson Fastigheter AB. Det finns flera verksamheter som liknar Bernd Carlsson Fastigheter AB i Östergötlands län. Söderköping är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 2004-11-12 så har Bernd Carlsson Fastigheter AB varit registrerat. Idag är Bernd Carlsson Fastigheter AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Söderköping.

Vill man komma i kontakt med Bernd Carlsson Fastigheter AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Utländsk Adress , 0 , Utlandet. Vi ni istället prata med Bernd Carlsson Fastigheter AB så kan ni göra det på 011-54460.

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Carlsson, Bernd som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Carlsson, Anna Erika som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Carlsson, John Erik som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Edelberg, Gunnar Magnus Lorentz som är född 1945 och har titeln Delgivningsbar person, Söderlund, Bengt Robert som är född 1970 och har titeln Revisor, Thidblom, Nils Gustav som är född 1960 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna .

Bernd Carlsson Fastigheter AB har 556670-7401 som sitt organisationsnummer.